Narodeninová numerologická kalkulačka: Ako na to

Ako vypočítať číslo svojho mena v numerológii?

Narodeniny - numerológia

Numerológia tvrdí, že číselná hodnota, ktorá zodpovedá vášmu menu, ovplyvňuje určité aspekty vášho osobného a profesionálneho rozvoja. Výpočet tohto čísla na základe základov numerológie vám môže pomôcť lepšie sa spoznať. Okrem toho, ak vykonáte rovnaký výpočet aj pre príbuzných a priateľov, budete im môcť lepšie porozumieť.1. Priraďte čísla k písmenám, ktoré tvoria vaše meno

numerológia-číslo-kalkulačka-1

1.1 Zapíšte si abecedu:

od „A“ po „Z“. Vezmite si kus papiera a napíšte všetkých 26 písmen, ktoré tvoria anglickú abecedu, na jednu vodorovnú čiaru. Každé písmeno zodpovedá inej číselnej hodnote. Ak chcete, môžete ich napísať aj vertikálne, dôležité je, aby boli usporiadané v správnom poradí.numerológia-číslo-kalkulačka-21.2Priraďte každému písmenu číslo:

od 1 do 9. Začnite písmenom „A“, napíšte vedľa neho „1“ a potom pokračujte v priraďovaní čísel vo vzostupnom poradí k písmenám, ktoré nasledujú. Napríklad „B“ zodpovedá číslu „2“, „C“ až „3“ atď. Keď sa dostanete k písmenu „I“, ktorému ste priradili číslo „9“, začnite znova priraďovaním čísla „1“ a potom pokračujte podľa abecedy.

Niektoré zdroje používajú iba čísla 1 až 8, ale numerológia predpokladá 9 čísel charakteru a osobnosti (ktoré sú odvodené od mena), takže sa uistite, že ich používate všetky.V tabuľke nižšie sú zhrnuté výsledky, ktoré budete potrebovať na získanie:

1: A, J, S.

2: B, K, T.3: C, L, U.

4: D, M, V.

5: E, N, W.

6: F, O, X.

7: G, P, Y.

8: H, Q, Z.

9: Ja, R.


numerológia-číslo-kalkulačka-3


1.3 Napíšte svoje celé meno.

Pomocou všetkých písmen, ktoré tvoria vaše meno a priezvisko, môžete vypočítať svoje „číslo osobnosti“. Nezabudnite uviesť aj svoje krstné alebo tretie meno (alebo všetky, ktoré máte), presne v poradí, v akom sú napísané v rodnom liste alebo občianskom preukaze.

 • Ak oficiálna verzia vášho mena obsahuje predpony, prípony, zdrobneniny atď., uveďte ich presne, aby ste získali správny výpočet.
 • Ak ste si zo zákona mohli zmeniť meno, použite svoje nové meno, pretože to je to, čo vás v súčasnosti identifikuje.
 • Môžete použiť aj svoju prezývku, ale výsledok nebude taký presný.
numerológia-číslo-kalkulačka-4


1.4 Spojte písmená vo svojom mene s číslami, ktoré boli predtým priradené abecede.

Teraz, keď už viete, aká je číselná hodnota každého písmena, môžete ju napísať ku každému z písmen, ktoré tvoria vaše meno. Na riadok pod tým, do ktorého ste napísali svoje meno, napíšte postupne všetky zodpovedajúce čísla.

 • Niektoré čísla budú dvojnásobné, ale to nie je problém.
 • Ak je napríklad vaše meno John Jacob Smith, každému „J“ bude priradené číslo 1, každému „O“ 6, každému „H“ 8 atď.

2. Sčítajte čísla

numerológia-číslo-kalkulačka-5

2.1 Spočítajte všetky čísla, ktoré boli priradené písmenám, ktoré tvoria vaše meno.

Pomocou kalkulačky alebo len pera a papiera spočítajte každú jednu číslicu získanú prevodom svojho mena na čísla. Ak celé meno pozostáva z 20 písmen, budete musieť pridať 20 čísel. Výsledkom bude dvojciferné číslo.

 • Napríklad sčítaním čísel, ktoré zodpovedajú písmenám názvu „BATMAN“, získate nasledujúci výpočet „2 + 1 + 2 + 4 + 1 + 5“, ktorého výsledkom je 15.
numerológia-číslo-kalkulačka-6


2.2 Znížte dvojciferné číslo na jednociferné.

Po sčítaní všetkých čísel, ktoré zodpovedajú písmenám, ktoré tvoria vaše celé meno, získate dvojciferný (alebo niekedy trojciferný, ak je vaše meno veľmi dlhé). Ak ju chcete znížiť, pridajte dve čísla, ktoré ju tvoria. Napríklad, ak je vypočítaný súčet 25, oddeľte 2 od 5 a potom ich spočítajte: výsledkom 2 + 5 je 7. Vaše osobnostné číslo je 7.

numerológia-číslo-kalkulačka-7


2.3 Ponechajte „hlavné čísla“ nedotknuté.

Ak po pridaní čísel, ktoré sa zhodujú s písmenami, z ktorých sa skladá vaše meno, dostanete „11“, „22“ alebo „33“, neznižujte ich na jednu číslicu. Tieto čísla sa nazývajú „majstri“ a majú schopnosť prisúdiť predmetu vášho štúdia zložitosť, ale aj hĺbku. Každému z týchto troch čísel sa pripisujú zvláštne vlastnosti.

 • Hlavné čísla možno tiež zmenšiť na jednu číslicu, ale len v určitých situáciách, napríklad keď sú obsiahnuté v dátume alebo číselnej rovnici.
 • Napríklad, ak výsledkom súčtu je hlavné číslo, nemalo by sa zmenšovať, ale ak je obsiahnuté v numerickej rovnici, musíte pridať dve číslice, ktoré ho tvoria, aby ste to zjednodušili. „11“ bude mať za následok „2“, „22“ poskytne „4“ a „33“ poskytne „6“.


3. Uznajte svoju osobnosť

numerológia-číslo-kalkulačka-8


3.1 Priraďte číslo, ktoré zodpovedá vášmu menu, k významu, ktorý mu dáva numerológia.

Keď ste identifikovali svoje osobnostné číslo, môžete vykonať podrobnú analýzu výsledku pomocou numerologickej tabuľky. Či už vám rodičia vybrali meno s jasným cieľom zhodovať sa s určitými osobnostnými charakteristikami, alebo vám ho pridelili náhodou, budete mať možnosť hlbšie sa pochopiť.

 • Hoci niektoré zdroje pripisujú každému z čísel mierne odlišný význam, vo všeobecnosti sú atribúty nasledovné:

1: Obdarený iniciatívou, podnikavý, schopný rozkazovať, samostatný, rozhodný, individualistický.

2: Spolupracujúci, všestranný, rešpektujúci, schopný pracovať v tíme, dobrý sprostredkovateľ.

3: Sebavyjadrenie, komunikatívnosť, socializácia, umelecký nádych, nadšenie pre život.

4: Silné hodnoty, poriadok, oddanosť, vzbura, v neustálom vývoji.

5: Expanzívne, vizionárske, dobrodružné, konštruktívne využitie slobody.

6: Zodpovedný, ochranný, starostlivý, podporujúci, priateľský ku komunite, vyrovnaný, súcitný.

7: Analytický, chápavý, pripravený, uvedomelý, usilovný, reflexívny duch.

8: Ambiciózna, zameraná na prestíž a moc, materialistická.

9: Filantrop, veľkorysý, nesebecký, kreatívny, silný zmysel pre povinnosť.

11: Duchovný, intuitívny, asketický, idealistický, snívajúci.

22 (v numerológii je číslo 22 považované za najmocnejšie zo všetkých, a preto sa často označuje ako 'Majster staviteľ'): Odvážny, silný, schopný rozkazovať.

numerológia-číslo-kalkulačka-9


3.2 Zistite ďalšie čísla súvisiace s vaším menom.

Čísel, ktoré sa odvíjajú od mena jednotlivca, je veľa a považujú sa za schopné označovať jeho kvality, nedostatky, talenty a mnohé ďalšie. Niektoré z nich majú schopnosť odhaliť, aké sú najvnútornejšie túžby človeka, vrátane tých nevedomých.

 • „Číslo duše“ vám môže povedať, čo sa vám páči a čo nie, a prinúti vás zistiť, aké sú vaše najhlbšie túžby. Získava sa zo súčtu čísel priradených k samohláskam vášho mena a priezviska. Po ich sčítaní znížte výsledok, ako je vysvetlené vyššie, aby ste získali číslo duše.
 • „Číslo osoby“ sa získa sčítaním čísel, ktoré zodpovedajú iba spoluhláskam, ktoré tvoria meno a priezvisko.
 • Ak chcete vypočítať svoje osobné číslo, môžete postupovať podľa rovnakého postupu, ktorý sa používa na získanie čísla osobnosti.
 • Čoraz viac ľudí má meno cudzieho pôvodu, preto by ste mali vedieť, že pri rozlišovaní samohlások od spoluhlások je dôležité venovať osobitnú pozornosť písmenám „Y“ a „W“. Keď sa písmeno „Y“ použije ako samohláska alebo písmeno „W“ tvorí dvojhlásku so samohláskou, napríklad v mene „Matúš“, musíte ich použiť ako prvky na výpočet čísla duše.
 • V opačnom prípade, keď prevezmú spoluhláskovú funkciu, musíte ich dať do sumy potrebnej na výpočet čísla osoby.
numerológia-číslo-kalkulačka-10


3.3 Ak chcete zmeniť svoje čísla, zmeňte si meno.

Ak nie ste spokojní s číslami, ktoré pochádzajú z vášho súčasného mena alebo sa vám nepáči vaše meno, môžete sa rozhodnúť pre jeho zmenu. Ako vyrastiete, možno zistíte, že by ste chceli, aby vás volali iným menom, viac podobným vývoju vašej osobnosti. Vaše meno nie je vytesané do kameňa, len vás právne zaväzuje, ale aj to je niečo, čo sa dá zmeniť.

 • Ak sa vám nechce vybavovať byrokratické formality, môžete požiadať každého, aby vám volal inak.
 • Môže chvíľu trvať, kým sa nový názov uchytí, no ak budete ľudí neustále slušne opravovať a šíriť to aj písomne, skôr či neskôr sa vám to podarí.
 • Prípadne môžete skúsiť napísať svoje meno mierne pozmeneným spôsobom, aby ste zmenili výsledky uvedené v numerológii. Napríklad názov „Emanuela“ má za následok „9“, ale ak sa ho rozhodnete zmeniť na „Manuela“, získate hlavné číslo „22“.


Varovania

Numerológia nedefinuje, kto ste v absolútnych číslach. Okrem mena a priezviska o osobnosti a povahe ľudí rozhoduje veľa vecí.


S koľkými číslami sa musíte každý deň vysporiadať? Veľa! Dátum narodenia, telefónne čísla a adresy... Čísla nám však pri správnej analýze pomáhajú dešifrovať realitu a dokonca predpovedať budúce udalosti. Dovoľte nám, aby sme vás zaviedli do fascinujúceho sveta čísel!
Numerológia je úžasný nástroj poznania. Pomáha lepšie sa spoznať, mať viac sebavedomia a dávať konkrétne odpovede na otázky o láske, peniazoch a práci.
Vďaka dátumu narodenia a analýze mena a priezviska (v numerológii má každé písmeno presnú číselnú hodnotu) vám numerológia umožňuje vysledovať presný a jedinečný numerologický profil.

Numerológia je mimoriadny nástroj na predpovedanie budúcnosti a na určenie najpriaznivejších období na ukončenie milostného príbehu, hľadanie novej práce alebo výzvu osudu.

Už ste sa poradili Numerologické predpovede na rok 2020 ?

Čo je to numerológia?

Numerológia je veľmi stará a fascinujúca disciplína. Od staroveku sa čísla používali na interpretáciu okolitej reality a na predpovedanie budúcich udalostí. Základný princíp numerológie spočíva v tom, že čísla považujeme za transcendentálne entity schopné ovplyvňovať a podmieňovať ľudský život.

Štúdium čísel má veľmi dlhú tradíciu, pretože starí Babylončania, germánska a kresťanská filozofia prispeli až k okultizmu Kabala . Každý predmet, pojem a myšlienka možno zredukovať na číslo a ezoterický význam.

Ako funguje numerológia?

Analýza numerologických prvkov sa riadi presnými pravidlami, no ich interpretácia je väčšinou založená na intuícii numerológa.
V numerologickom štúdiu sa náš dátum narodenia a naše meno premieňajú na čísla. Analýzou týchto čísel môže odborník čítať medzi riadkami a predpovedať budúcnosť. Každé číslo vyžaruje určitú pozitívnu aj negatívnu vibráciu, ako napríklad číslo 33.

Pozri tiež:


Na čo slúži numerológia?

Numerológia je sprievodca, ktorý vám pomôže lepšie spoznať samých seba (svoju osobnosť, vzťah k láske, sexuálne sklony...) a umožní vám odhaliť, aká cesta nás čaká. Táto disciplína predpokladá, že sme žili iné životy, aj keď si na ne nepamätáme. Numerológia nám dáva cenné informácie o rôznych životných cykloch, ktoré nás už ovplyvnili a budú sa navzájom ovplyvňovať.
Vďaka numerologickej predpovednej štúdii je možné byť v súlade s energiami čísel prítomných v našom živote. Inými slovami, pochopte, kedy a ako konať, urobte svoj krok v správnom čase a znásobte svoje šance na úspech.

Numerológia v histórii

Umenie čísel je staré ako písanie už viac ako 11 000 rokov. Vyskytoval sa už v dobe starovekých gréckych a rímskych civilizácií, v Egypte a dokonca aj v Číne. Egyptskí kňazi to odovzdali židovskému ľudu a takto sa vyvinula kabala, doktrína a umenie, ktoré predpokladá budúcnosť vďaka číslam, písmenám a znakom.
Táto veda bola dlho vyhradená pre učencov a vedcov. Filozof a matematik Pytagoras po 20 rokoch života v Egypte kodifikoval to, čo dnes možno považovať za modernú numerológiu. Vo svojom diele „Rozprava o metóde“ uverejnenom v roku 1637 vysvetľuje a organizuje pravidlá správania sa ľudského ducha, pričom dáva vzácne nástroje tým, ktorí pristupujú k tomuto umeniu.

Vypočítajte si čísla

Numerológia je vynikajúci nástroj na to, aby ste sa spoznali tak jednoducho a jasne. Každý z nás má osobnosť s určitými vlastnosťami, ktoré nás nútia myslieť a konať špecifickým spôsobom. Keď ich poznáme, môžeme ich používať a spravovať podľa našich potrieb.
Z mena, priezviska a dátumu narodenia získame numerologický rámec, súbor šiestich základných čísel, ktoré nám pomáhajú lepšie spoznať samých seba, pochopiť správanie a spôsoby konania, ktoré nás charakterizujú.
V numerológii nemajú čísla žiadnu matematickú hodnotu; môžeme ich považovať za vlastnosti, ktoré nás prevažne charakterizujú a ktorými sa môžeme pohybovať po svete. Niektorí sú odhodlanejší, tí sladší, tí vášnivejší atď. Každé číslo nesie rad vlastností so spoločným koreňom.
V numerológii vidíme čísla aj v ich archetypálnom šate. Archetypy sú univerzálne prvotné obrazy, uznávané celým ľudstvom, ktoré sú súčasťou kolektívneho nevedomia identifikovaného psychológom Jungom. Aby sme uviedli niekoľko príkladov, môžeme spomenúť bojovníka spojeného s číslom 1, dieťa spojené s číslom 2 atď.

ČÍSLA odvodené od mena a priezviska

(z občianskeho preukazu)
Duša je súčet čísel odvodených od samohlások mena a priezviska. Označuje vlastnosti našej najintímnejšej partie, ktorú ukazujeme len ľuďom, ktorých poznáme. Súvisí to aj s emocionálnym aspektom.
Osoba je súčet čísel odvodených od spoluhlások mena a priezviska. Naznačuje, ako sa ukazujeme druhým, respektíve ako nás vidia iní, ktorí nás ešte dôkladne nepoznajú.
Výraz alebo ja som súčet čísel duše a osoby. Naznačuje, ako sa pohybujeme vo svete, ako máme tendenciu k veciam pristupovať

ČÍSLA odvodené od dátumu narodenia

osud:

je súčet čísel dátumu narodenia. Aktivuje sa v priebehu rokov a naznačuje kvalitu, ktorú nám život prináša.

tieň:

je to výzva života, tej našej časti, ktorá chce byť integrovaná. Vynára sa v časoch ťažkostí, aby sme ho mohli vidieť a premeniť.

Vypočítava sa takto:

tieň mladosti= číslo roku - číslo rokutieňový deň zrelosti= číslo roku - číslo hlavného tieňového mesiaca = mladosť - zrelosť

Kvintesencia:

je to súčet čísel Výrazu a Osudu. Predstavuje kvintesenciu čísel. Keď konáme podľa charakteristík našej kvintesencie, cítime sa dobre. Keď sa pohybujeme po svete v kontakte s archetypálnymi energiami kvintesencie čísla, zažívame pocit pohody a spokojnosti.

NUMEROLOGICKÁ MAPA NARODENIA

V Numerologickej mape narodenia objavíte základné čísla, ktoré obsahujú vašu podstatu. Numerologická tabuľka narodenia odhaľuje naše najhlbšie stránky a to, ako sa ukazujeme svetu. Dáva nám pokyny, ako postupovať na ceste nášho života, využívať talenty, ktoré máme, a schopnosť čeliť výzvam, ktoré sa na ceste objavia. Identifikujte naše vášne a karmické lekcie, ktoré sa máme naučiť, a ukážte, ako vedia využiť príležitosti a prekonať prekážky.

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL

ČÍSLO 1


Kľúčové slová: samostatnosť, odvaha

Je to slobodný duch s veľkou 'Túžbou po slobode'. Silou svojho ducha určuje smer svojej prítomnosti. Sledujte jeho územie. Jeho kvalitami sú vodcovstvo, odhodlanie, dynamika, vynaliezavosť, schopnosť dosahovať ciele. Má schopnosti inovátora a priekopníka. Vhodné pre prácu na voľnej nohe.

Archetyp: bojovník - Farba: červená - Kameň: rubín, granát, jaspis


Tienené

Môže sa stať neistým a príliš často hľadať radu od iných. Môže byť tiež agresívny a nahnevaný. Kľúčovou témou tieňového je sebaúcta. Potreba poznať svoju hodnotu. Tieňový stav mohol závisieť od toho, o aký vzťah s otcom by mohlo ísť

ČÍSLO 2


Kľúčové slová: citlivosť, intuícia Je citlivý, vnímavý, láskavý a starostlivý k druhým. Vychádza zo svojej cesty, aby videl ostatných šťastných. Má dar empatie, s ktorým sa naladí na rovnakú vlnovú dĺžku ako ostatní. Potreba harmónie ho robí vhodným pre úlohu mierotvorcu a sprostredkovateľa. Ak má číslo 1 alebo 8, je ambicióznejší a konkurencieschopnejší. Rád sa cíti „ukrytý“ (prijíma útočisko). Má tendenciu obnoviť pôvodnú symbiózu s matkou. Dáva dôležitosť výročiam.

Archetyp : dieťa - Farba : oranžová - Kameň : karneol

Oranžová farba je spojená s radosťou. V chromoterapii pomáha pomaranč byť tolerantnejší, rozptýliť odpor, kritiku a horkosť.

V tieni

Namiesto toho, aby ste boli sami, akceptujte nevhodný vzťah. Môže zamieňať lásku s potrebou bezpečia a ochrany, a to môže vytvárať psychickú závislosť. Riskuje, že sa dostane do role obete. Prechádza do zablokovaného stavu detského archetypu: sirota.

ČÍSLO 3


Kľúčové slová: výraz, rýchle myslenie, kreativita, dospievajúci duch


Je spoločenský a poháňaný túžbou ukázať svoj talent. Má identifikačné, komunikačné a chameleónske schopnosti. Má schopnosť identifikovať sa s druhým a hovoriť rovnakým jazykom. Vhodná tvorivá práca sa dostáva do sveta umenia a divadla. Má veľa expresivity a schopnosť komunikovať s telom. Ľahkosť a schopnosť ustupovať.

Archetyp: šašo - Farba: žltá - Kameň: žltý topaz, jantár, citrínový kremeň.

Žltá farba je spojená so zvedavosťou a nadšením. Užitočné na liečenie depresie, obdobia znovuzrodenia.

V tieni

Môže mať problém vnímať sám seba. Môže sa stať príliš veľkým chameleónom tým, že sa postaví do rolí, aby sa páčil, aby sa páčil iným. Získava tak výhody byť v súlade s ostatnými, ale nie so sebou samým, a má tendenciu zrušiť sa. Tým, že sa dostáva do rôznych rolí, nezostáva v kontakte s tým, kým v skutočnosti je. Skrýva potrebu schválenia. Má tendenciu zostať na povrchu a maskovať svoju pravú bytosť. Žije témou úteku od seba, ktorý by mohol odhaliť nedostatok sebaúcty, maskovaný bezchybným správaním. Má tendenciu meniť smer, keď sa blíži k jadru samého seba. Rýchlo prepínajte z jednej veci na druhú a rozptyľujte energiu

ČÍSLO 4


Kľúčové slová: stabilita, organizácia


Jeho symbolom je štvorec, stabilný na všetkých štyroch stranách. Podľa Platóna má trojica do činenia s projektmi a štvorka a realizácia projektov. Má silnú príťažlivosť pre to, čo je hmotné a hmotné. Hranatá osobnosť so silným zmyslom pre realitu, praktickým inštinktom a láskou k poriadku. Súvisí to s telom. Štyri sú dôležité pre túto prácu: seriózny a spoľahlivý pracovník s praktickou inteligenciou. Veľmi trpezlivý. Na rozdiel od toho, ktorý preferuje samostatnosť, štvorica zvláda dobre spolupracovať v tíme. Má administratívne, precízne a objednávacie schopnosti. Milujte manuálnu prácu. Koná pomaly a postupne, aby si vybudovala svoju budúcnosť. Nemá rád zmeny. Potrebuje istotu. Zamerajte sa na stabilné a trvalé vzťahy. Keďže sa bojí pustiť, bráni sa obrnením logiky a racionality. Podľa mýtu o Brahmovi predstavuje architekta sveta. Všetko, čo je na zemi, pripomína symboliku čísla štyri. V prvej fáze sa zaujíma len o materiálne veci; na neskoršej úrovni sa stáva viac reflexívnou a vytrvalejšou; v pokročilom štádiu využíva svoje vlohy pre dobro ľudstva. Ak je tam jednička, mohol by tu byť inovatívny a konzervatívny pohon.

Archetyp : staviteľ - Farba : zelená - Kameň : smaragd, nefrit, avanturín


V tieni

Riskuje, že sa stane strnulým a bude mať jednostranný pohľad. Jeho húževnatosť môže byť tvrdohlavá a destabilizujú ho zmeny, ktoré neakceptuje ľahko. Bojí sa neznámeho a má obavy z budúcnosti. Dáva málo priestoru emóciám. Môže preťažovať, preťažovať nervový systém. Nečinnosť a všetky voľnočasové aktivity môže považovať za stratu času.

ČÍSLO 5


Kľúčové slovo: pohyb, komunikácia, zážitok prostredníctvom zmyslov


Je slobodomyseľný a hľadač na ceste za sebapoznaním. Má sklon k zmenám, má osobnosť so šarmom a zmyselnosťou. Potrebuje novinky, pretože sa ľahko nudí a je neustále tlačený smerom k novým dobrodružstvám (ako Ulysses). Veľmi vitálny a vášnivý, priťahujú ho silné emócie. Je zvedavý a priťahuje ho všetko možné, čo sa dá zažiť piatimi zmyslami. Môže to preháňať v prežívaní pôžitku zmyslov, prílišnej záľube v jedle, alkohole, sexe. Je veľmi ťažké zakoreniť sa alebo byť zviazaný. Vhodné pre aktivity v kontakte s verejnosťou. Veľmi komunikatívny, máva veľa rôznych, no povrchných priateľstiev. Vysoko rozvinuté rečové schopnosti. Veľmi dobre komunikuje slovom aj telom. Na rozvinutej úrovni vedie k pochopeniu, že skutočná cesta je tá vnútorná a že skutočné hľadanie je to duchovné. Ak je 5 v osude, mohlo by to naznačovať, že sa musíme naučiť ísť proti prúdu. Ak je na obrázku 4, mohlo by dôjsť ku konfliktu medzi potrebou stability a bezpečnosti 4 a potrebou slobody a pohybu 5. So 6 prináša aj túžbu po láske a stabilite.

Archetyp : hľadač - Farba : tyrkysová - Kamene : tyrkysová, akvamarínová


V tieni

Hmotná realita vo svojej tienistej stránke nežije vyvážene. Buď zneužíva, alebo abstinuje. Bojí sa zakorenenia, rastu a straty slobody. Zažíva konflikt medzi rozumom a inštinktom. Môže to viesť k tomu, že sa veľa vecí začne a žiadna z nich sa nesplní. Môže striedať chvíle sebauplatňovania pevných pravidiel s chvíľami nepokoja a potreby uniknúť. Muž môže hľadať matku v každej žene. U žien to môže vyvolať obavy alebo konflikty týkajúce sa materstva, pretože by mohla žiť ako hranica jej slobody mať deti. Potrebuje viac kontaktu s koreňmi, rozvíjať vôľu a naučiť sa mierniť inštinkt.

ČÍSLO 6


Kľúčové slovo: láska, rodina, dostupnosť, harmónia, náklonnosť


Je to zodpovedný človek. Je to stabilný, vážny človek, ktorý potrebuje aj časom stabilné a trvalé vzťahy. Jeho vzťahy sú poháňané afektívnosťou a citom. Je veľmi spoločenský a miluje byť s ostatnými. Rodinu berie veľmi vážne, ako pôvodnú rodinu a deti, tak aj rodinu v širšom zmysle. Symboly: dom, rodina. Potrebuje sa cítiť užitočný a starať sa o druhých. Má tendenciu vychádzať z cesty tým, ktorí trpia alebo sú v núdzi. Existuje veľa predispozícií viac dávať ako prijímať a postoj starostlivosti, materinský voči iným, dokonca aj k partnerovi. Rizikom je vytvoriť závislosť a závisieť od závislosti iných. Ďalším rizikom je obetovanie sa pre druhého zabúdaním na seba, stotožnením sa s rolou sestry Červeného kríža, či záchrancu. Ak má päťku v tieni, prevládne túžba byť slobodný, prestúpiť. Je citlivý na umenie a krásu. Má snahu zlepšiť sociálne prostredie. Musí byť nápomocný. Vhodné pre profesie ako učiteľstvo a školstvo.

Archetyp: anjel strážny - Farba: modrá - Kameň: zafír, lapis lazuli


V tieni

Starostlivosť o druhých môže byť brzdou prejavu talentu klienta. Keď dáva, ale podmienene, v očakávaní uznania. Má tendenciu chcieť, aby bol každý pedagógom, vždy má tendenciu napraviť ho, ak sa mýli. Aby potešil iných, obetuje sa a vždy pritiahne ľudí v núdzi.
Aby premenil tieň, musí pomáhať len tým, ktorí to skutočne potrebujú a predovšetkým tým, ktorí chcú, aby sa im pomohlo. Umožniť druhým, aby sa spoliehali sami na seba a neboli návykové. Naučte sa prijímať od iných a potom sa naučte prijímať od života samotného; aj iní majú právo zažiť radosť z dávania. Je dôležité vymedziť hranice, aby ste neriskovali, že vás vycucnú ostatní. Pustite kontrolu.

ČÍSLO 7


Kľúčové slová: výskum, meditácia, myseľ


Je hľadačom poznania a pravdy. Inklinuje k spiritualite a rituálnosti. Má rád malé slávnostné gestá. Je vhodný na cvičenie jogy a meditácie. Potrebuje ticho a samotu. Rafinovaný a perfekcionista vie byť veľmi vyberavý. Z perfekcionistu sa stane odborník, keď sa niečomu venuje. Neznesie vulgarizmy. Má sklony k zmenám nálad. Introvertný, skeptický a rezervovaný, je často duševný a niekedy sa odpútava od emócií. Priťahovaný svetom okultizmu a tajomstva je často obdarený mediumistickými alebo telepatickými schopnosťami. Sedmička je v kontakte s kolektívnym nevedomím viac ako iné čísla. Keďže je vo vzťahu s vesmírom, cíti sa, že sa môže ľahko stiahnuť. Je to most medzi nebom a zemou.

Evolučné štádiá:

 1. duchovný hľadač
 2. učí pokore a ctí všetky cesty
 3. chápe, že absolútna pravda neexistuje

Archetyp: múdry - Farba: fialovo-červená a modrá - Kameň: ametyst


V tieni

Môže sa stať príliš cerebrálnym, a preto nie je v kontakte s pocitmi a emóciami. Inklinuje k nadmernému perfekcionizmu. Riskuje, že každý deň stratí záujem a utiahne sa do izolácie. Môže sa stať chladným pozorovateľom: nadmerné odlúčenie. Môže upadnúť do cynizmu. Verí, že len jeho cesta poznania je správna, a preto má tendenciu kritizovať ostatných.

ČÍSLO 8


Kľúčové slová: autorita, ambície, výkonnosť, vedúce pozície, zmysel pre zodpovednosť


V materiálnom svete sa cíti dobre. Dokáže priniesť na zem svoje vlastné nápady, aby ich skonkretizoval. Keďže je autoritatívny, dokáže vniesť do prostredia rovnováhu. Stratég identifikuje svoje vlastné ciele a podarí sa mu dosiahnuť úspech a uznanie. Priťahuje ho prestíž. Je to dvojitá štvorka, takže spája schopnosť dosiahnuť typické štvorky s vodcovskými vlastnosťami. Je húževnatý a má čuch na biznis. S peniazmi sa cíti dobre. Na rozdiel od neho nemôže inovovať ani byť priekopníkom, ale radšej sa riadi už odskúšanými metódami. Má vysokú psycho-fyzickú energiu. Musí sa naučiť rovnováhe medzi prácou a relaxom. Cíti potrebu prispieť k dobru a pokroku ľudstva, ktoré žije ako kráľovstvo. Uprednostňuje prácu pred rodinou, ktorá stále žije ako jeho kráľovstvo.

Evolučné štádiá:

 1. v prvom štádiu má záujem len o využitie svojich zdrojov;
 2. na pokročilejšej úrovni využíva svoje schopnosti vedúceho na riadenie spoločensky užitočných činností;
 3. na pokročilej úrovni chce prispieť k zlepšeniu planéty. Skutočná sila je láska.

Archetyp : suverénny - Farba : ružová (červená + biela) - Kameň : diamant a ružový kremeň


V tieni Ak chce dosiahnuť cieľ, môže odložiť city bokom a stať sa chladným a vypočítavým. Môže upadnúť do materializmu a prestať všetko ovládať. Berie veci príliš vážne. Musí byť opatrný: arogancia, falošná skromnosť, pokušenie zneužívať osobnú moc a dominovať druhým, tendencia dominovať v párovom vzťahu. Pretože má veľkú kontrolu nad mysľou, má problémy s kontaktom s vnútorným dieťaťom. Potrebuje tiež spojiť ženské vlastnosti sladkosti a nevinnosti.

ČÍSLO 9


Kľúčové slová: Univerzálna láska, súcit, štedrosť, bratstvo, charizmatický a inšpirujúci


Veľkorysý a súcitný pomáha druhým bez toho, aby za to čokoľvek žiadal, s veľkou dostupnosťou voči všetkým, ktorí pomoc potrebujú. Má veľký zmysel pre univerzálne bratstvo a vyjadruje ho so všetkými tvormi zeme. Vyznačuje sa pozoruhodnou fascináciou prostredím. Jeho prítomnosť priťahuje ľudí. V druhom to vzbudzuje emócie. Má silnú citlivosť a vnútornú silu. Má veľkú kreativitu a príťažlivosť pre viaceré záujmy, ako je hudba, literatúra, filozofia. Hudba je jedným z jej symbolov, pretože dokáže spájať všetky národy. Hudba je nástrojom duše. Číslo deväť súvisí so zasvätením, pretože ako niekoľkonásobné zavŕšenie vedie vyvrcholenie evolúcie k evolučnému kroku. Návratu k tomu, kým sme, k našej celistvosti často predchádza opätovné vynorenie sa tieňa, ktorý môžeme premeniť odpustením. Viaže sa k mýtom o Orfeovi, ktorý očaril hudbou a piesňou, o svätom Františkovi v súlade s prírodou, o 9-krát reinkarnovanom Višnuovi.

Evolučné štádiá:

v ranom evolučnom štádiu si nemusí byť vedomý svojich darov; na vyššej úrovni si to uvedomí a začne sa dávať do služieb iných; na rozvinutejšej úrovni zahŕňa bezpodmienečnú lásku.
Archetyp : osloboditeľ - Farba : dúha - Kameň : ušľachtilý opál
V tieni Možno si neuvedomuje svoju charizmu. Ak si nie je vedomý, môže využiť svoj talent rozptýleným spôsobom a možno len na sebecké účely. Ak sa tieň objaví a nie je pochopený, môže upadnúť do cynizmu. Môže sa báť ukázať svoju citlivosť.

EZOTERICKÝ VÝZNAM

ČÍSLO 1

Číslo 1 je číslo Boha, prvé z čísel, ktoré okultisti stotožňujú s Jedinou Vecou, ​​v ktorej sú zhrnuté Vesmír, Človek a Božská Príroda. Predstavuje Boha ako Otca, pretože je symbolom vztýčeného falusu, význam generujúcej sily, Boha Stvoriteľa, je pôvodom všetkého vo Vesmíre, keďže 1 je pôvodné číslo. Preto 1 je počet vedúcich a priekopníkov (ako uvidíme neskôr v ďalších odkazoch) označuje začiatky, pretože je to prvé z čísel, a preto je „vodcom“ všetkých ostatných. Charakteristickou črtou ľudí, ktorí spadajú pod jej vplyv, je dominancia nad tými okolo, v skutočnosti, keď k párnemu číslu pridáte 1, zmení sa na nepárne a naopak. 1 ľudia sú pevní vo svojom zámere a majú monolitický charakter, pretože ak sa 1 vynásobí alebo rozdelí samo sebou, zostane 1, a to sa v ostatných číslach nestane. 1 stojí hrdo a povýšene nahor - vo všetkých symboloch sa vždy zobrazuje so zvislou čiarou, takže aj v prenesenom zmysle predstavuje charakter ľudí alebo udalosti, ktoré spadajú pod jej vplyv. Charakteristiky subjektov s číslom 1 sú podobné tým, ktoré sa pripisujú Jehovovi v Starom zákone: nadvláda, moc, tvorivosť, originalita, odhodlanie, individualita, sebavyhlasovanie svojho práva, odmietanie spolupracovať s inými alebo tolerovať rivalov. aj v prenesenom zmysle charakter ľudí alebo udalosti, ktoré spadajú pod jej vplyv. Charakteristiky subjektov s číslom 1 sú podobné tým, ktoré sa pripisujú Jehovovi v Starom zákone: nadvláda, moc, tvorivosť, originalita, odhodlanie, individualita, sebavyhlasovanie svojho práva, odmietanie spolupracovať s inými alebo tolerovať rivalov. aj v prenesenom zmysle charakter ľudí alebo udalosti, ktoré spadajú pod jej vplyv. Charakteristiky subjektov s číslom 1 sú podobné tým, ktoré sa pripisujú Jehovovi v Starom zákone: nadvláda, moc, tvorivosť, originalita, odhodlanie, individualita, sebavyhlasovanie svojho práva, odmietanie spolupracovať s inými alebo tolerovať rivalov.

ČÍSLO 2


Číslo 2 je prvé z párnych čísel: rovnako ako 1 je mužského rodu, 2 je jeho priamym ženským náprotivkom, „negatívnym“, spojeným s vnímavosťou a „zlom“. Vlastnosti spojené s 2 sú tie, ktoré sa tradične spájajú so ženskosťou: jemnosť, sladkosť, skromnosť, poslušnosť, podriadenosť, ale aj zlomyseľnosť, prefíkanosť, rafinovaná krutosť, nevera, dvojtvárnosť. Pri pohlavnom styku má žena receptívnu a pasívnu úlohu, teda 2 je číslo pasívneho prijatia a prijatia. Jednotlivci 2 dosahujú svoje ciele diplomaciou a presviedčaním, pretože je známe, že ženy dosiahnu to, čo chcú, predovšetkým cvičením umenia lichotenia a zvádzania. Zložka krutosti, zlomyseľnosti a klamstva spojená s povahou 2 pochádza hlavne zo spojenia tohto čísla s diablom: 2 je považované za najhoršie z čísel a všetky vidlicové alebo dvojhroté predmety sú diabolské symboly, pretože 2 je prvé číslo, ktoré rozbíja jednotu, teda 1, alebo Boh, nie nadarmo sú 2 rohy pekelnej kozy, ktorá riadi tanec čarodejníc počas sabatu. Čarodejnica, stojí za zmienku, je symbolom negatívnej časti (zlomyseľná, prefíkaná, krutá) v dvojitom aspekte ženskosti.

ČÍSLO 3

Číslo 3 je číslo stvorenia; podľa numerologických teórií je v skutočnosti 1 samotná, aj keď je potenciálne kreatívna, sterilná, pretože aj keď sa sama násobí, vždy zostáva 1. pri 1 generuje dvojicu protikladov a násobí sa 1 zostáva 2: na zosúladenie protikladov a vytvorenie iných čísel potrebujete 3. Za týmto diskurzom sa skrýva sexuálna symbolika 3, ktorá má prirodzené korene: mužský pohlavný systém pozostáva z 3 častí, z ktorých 2 sú rovnaké a jedna je iný. Podľa magickej teórie musí byť Boh – ktorý je zväčšeným človekom – videný ako stvoriteľ, podobne trojitý. Z toho vyplýva, že 3 má význam usporiadaného a harmonického rozvoja a ktokoľvek bude pod jeho vplyvom, bude v živote napredovať s ľahkosťou a šťastím, bez námahy získa úspech a sympatie. Číslom tvorby 3 sú jedinci, ktorí pociťujú silný impulz vytvárať originálne veci a vyjadrovať sa, sú teda umelcami a majú ukecaný a vtipný temperament. Potvrdzuje to skutočnosť, že 3 je číslo trojuholníka, a teda aj povrchu (3 body stačia na identifikáciu roviny): 3 jedinci sú teda na povrchu veľmi fascinujúci, veselí a brilantní. Ich tendencia rozptýliť svoje úsilie závisí aj od symboliky trojuholníka, keďže sa otáčajú v 3 smeroch súčasne. Číslom tvorby 3 sú jedinci, ktorí pociťujú silný impulz vytvárať originálne veci a vyjadrovať sa, sú teda umelcami a majú ukecaný a vtipný temperament. Potvrdzuje to skutočnosť, že 3 je číslo trojuholníka, a teda aj povrchu (3 body stačia na identifikáciu roviny): 3 jedinci sú teda na povrchu veľmi fascinujúci, veselí a brilantní. Ich tendencia rozptýliť svoje úsilie závisí aj od symboliky trojuholníka, keďže sa otáčajú v 3 smeroch súčasne. Číslom tvorby 3 sú jedinci, ktorí pociťujú silné nutkanie vytvárať originálne veci a vyjadrovať sa, sú teda umelcami a majú ukecaný a vtipný temperament. Potvrdzuje to skutočnosť, že 3 je číslo trojuholníka, a teda aj povrchu (3 body stačia na identifikáciu roviny): 3 jedinci sú teda na povrchu veľmi fascinujúci, veselí a brilantní. Ich tendencia rozptýliť svoje úsilie závisí aj od symboliky trojuholníka, keďže sa otáčajú v 3 smeroch súčasne. a teda povrchu (3 body stačia na identifikáciu roviny): 3 jednotlivci sú preto na povrchu veľmi fascinujúci, veselí a brilantní. Ich tendencia rozptýliť svoje úsilie závisí aj od symboliky trojuholníka, keďže sa otáčajú v 3 smeroch súčasne. a teda povrchu (3 body stačia na identifikáciu roviny): 3 jednotlivci sú preto na povrchu veľmi fascinujúci, veselí a brilantní. Ich tendencia rozptýliť svoje úsilie závisí aj od symboliky trojuholníka, keďže sa otáčajú v 3 smeroch súčasne.

ČÍSLO 4

Číslo 4 je nevyhnutne číslo s negatívnymi a spomaľujúcimi vplyvmi, pretože je párne, teda pasívne, ženské a zlé a z 2 sa získava dvojnásobne ako 2 + 2, tak aj ako 2 x 2. Je to počet pevných látok a nehybnosti. , pretože 4 body stačia na zostavenie najjednoduchšieho geometrického telesa, ktorým je štvorstenná pyramída s trojuholníkovou základňou, navyše treba pamätať na to, že podľa tradičných kozmológií je všetko v rozumnom svete tvorené zmesou 4 prvkov v rôznych proporcií - Zem, Voda, Oheň, Vietor a vyznačuje sa zmesou 4 základných vlastností Suchý, Vlhký, Studený, Horúci, preto 4 predstavuje pevnú hmotu. Ľudia, ktorí sa ním vyznačujú, sú pevní ľudia, zakorenení, s nohami na zemi, ale sú aj ťažkí, monotónni a uniformní. Často nimi však otriasajú výbuchy nepotlačiteľného násilia, ako je zem otrasená zemetraseniami a skrytými otrasmi. Štyria sú usilovní a neúnavní pracovníci – pestovatelia, inžinieri – ale často tvrdo a metodicky pracujú za neistý a neadekvátny plat.

ČÍSLO 5

Číslo 5 pochádza z prvého ženského čísla 2 pridaného k prvému úplne mužskému číslu 3, ako sme videli, v skutočnosti je 1 sterilná. Ide teda o číslo sexuality, najmä tej mužskej, pretože v súloži sa žena „pridáva“ k mužovi pre jeho potešenie. Tak ako 3 predstavuje sex v prokreatívnej funkcii, tak 5 znamená sexuálny pôžitok, sex ako cieľ sám o sebe, nie je náhoda, že niektoré charakteristiky jednotlivcov 5, ako ich opisujú numerológovia, sa javia ako priame odkazy falické: pohotovosť, impulzívnosť, nepokoj, elasticita, poddajnosť. O 5 jedincoch sa hovorí, že rýchlo ustúpia a nenávidia ich nútenie dole. V symbolickom zmysle 5 predstavuje zmyselnosť a potešenie tela, pretože je to číslo 5 zmyslov, a preto dominuje tým, ktorí počúvajú impulzy tela viac ako impulzy ducha. 5 konfiguruje „prirodzeného“ človeka, pretože to nie je len počet zmyslov, ale aj ten, ktorý vyjadruje príroda, v skutočnosti sa skladá z 1 a 4 a keď sa k hmote pridá život, výsledkom je Svet prírody, vitálny humus, ekologické prostredie tvorené neživou základňou, rastlinami, zvieratami a človekom. Jednotlivci 5 sú mnohotvárni ľudia, pretože päťuholník, ich symbol, má mnoho strán, z rovnakého dôvodu a tiež preto, že 5 je presne v polovici série základných číslic od 1 do 9, môžu byť všestranní a prispôsobiví, ale aj váhaví a neistí. ,

ČÍSLO 6

Číslo 6, hoci je rea v párnych číslach, nie je vo všeobecnosti nepriaznivé ako 2 a 4, pretože aritmeticky je to „dokonalé“ číslo, takže sa nazývajú tie čísla, ktoré sa rovnajú súčtu ich deliteľov, v skutočnosti sú jeho deliteľmi 1,2, 3 a 6 = 1 + 2 + 3. Keďže ide o veľmi zriedkavé čísla (známych je len prvých päť: 6, 28, 496, 8128 a 33550336), považujú sa za obzvlášť významné a šťastné. Navyše 6 vzniká súčinom svojich deliteľov, keďže 1x2x3 = 6, preto bolo považované za mimoriadne harmonické, vyvážené, dobre integrované číslo a nenarušované vnútornými konfliktmi. Hovorilo sa, že 6 jedincov je pokojných, šťastných, začlenených do prostredia a spoločnosti, pokojných: pokojné a žiarivé vlastnosti 6 sú podčiarknuté ich počtom charakteristickým pre rodinnú lásku a domáci pokoj, čo vyplýva zo skutočnosti, že 6 sa narodilo súčin prvého ženského čísla, 2 s prvým mužským číslom, 3 v manželskej láske, zákonnej a posvätenej, žena je „znásobená“, čiže oplodnená mužom, aby mala právoplatné deti. Význam 6 je teda číslo manželstva, rodiny, domova, ženskej zmyselnosti, v skutočnosti je legitímne a harmonicky vyjadrené len v manželstve. Predstavuje teda v prvom rade „vzornú nevestu a matku“, ale v širšom zmysle aj „manžela a otca“. Jednotlivci 6 sú verní, lojálni, láskaví, dôveryhodní, oddaní predovšetkým rodine a deťom, výkonní a pracovití, poriadkumilovní, čistotní, prinajlepšom monotónni, nudní a trochu klebetní. Môžu byť úspešní v umení, keď zdvojnásobia tvorivú silu 3, bez jeho ľahkomyseľnosti.

ČÍSLO 7

Číslo 7 nie je len prvočíslo, to znamená, že nevznikne vynásobením iných čísel, ale ani nevytvorí vynásobením žiadne číslo z prvej desiatky, čím sa líši od ostatných číslic napr. 1 až 9 sa preto myslelo, že je od nich odtrhnutý, izolovaný a neschopný komunikácie. Z toho vyplýva, že ten, kto je pod jeho nadvládou, je samotár, odrezaný od bežnej spoločnosti, neschopný a ničomný len túži po vysvetľovaní seba a svojich pohnútok. Myšlienka tajomstva a mágie, ktorá obklopuje 7, je však spojená aj so skutočnosťou, že bola uznaná ako číslo, ktoré riadi väčšinu najdôležitejších životných cyklov na Zemi: lunárny cyklus je prvoradý, kto je v kontakte s prírodou, vie že cyklus života a smrti na Zemi, zrodenie, rast a úpadok rastlín, zvierat a ľudí je spojený s pribúdaním a ubúdaním Mesiaca, keď cestuje po nekonečnom kolobehu zrodení a úmrtí na oblohe. Lunárny cyklus sa skladá zo štyroch fáz a každá z nich trvá približne sedem dní; toto je okrem iného pôvod súčasného kalendára, ktorý sa zrodil, aby nasledoval lunárny trend, ale potom bol duchovenstvom upravený tak, aby nasledoval slnečný cyklus, pretože prešiel z lunárno-pohanského náboženstva na slnečné. monoteistický centralizátor – ktorý reguluje každodenný život na základe mesačných cyklov, z ktorých každý pozostáva zo štyroch týždňov, s pridaním niekoľkých dní na konci každého cyklu na pokrytie obdobia „novu Mesiaca“, v ktorom náš satelit nie je viditeľný na oblohe . Po vyznaniach medzi mikrokozmom a makrokozmom, teda medzi človekom a vesmírom, podlieha aj fyzické telo vplyvom sedemročných cyklov a vlastne každých sedem rokov sa obnovujú všetky bunky, menštruácia žien nastáva v cykloch 7×4. dní a trvá tri a pol dňa - teda 7:2 -, v ľudskej tvári je sedem otvorov a tak ďalej, nehovoriac o tom, koľko je v prírode zoskupených v poradí po siedmich (farby dúhy, hudobné poznámky atď.). Charakteristiky a význam 7 v numerológii preto zohľadňujú jej charakter ako čísla, ktoré uchováva skryté kľúče životných rytmov; 7 symbolizuje hlbokú múdrosť, záujem o náboženstvo a filozofiu, hľadanie večných právd, tajomstvá a tajomstvá, je to tiež deň, v ktorom Boh odpočíval po stvorení: tento odpočinok nadobúda posvätný charakter a je indexom reflexie po únave a viazanosť,

ČÍSLO 8

Číslo 8 je tvorené 4 + 4. 4, ako už bolo povedané, je číslo hmoty, jej dvojník predstavuje záujem o pozemské záležitosti a úspech v materiálnych a svetských záležitostiach. Zatiaľ čo jednotlivec 4 musí tvrdo pracovať, aby získal svoje odmeny, osem môže rýchlo dosiahnuť veľké bohatstvo, pokiaľ ide o peniaze a moc, ale rovnako rýchlo môže prísť kolaps v dôsledku nesprávnych výpočtov alebo nepredvídaných okolností. Základom významu 8 je symbolika anatomického charakteru: 8 sa tradične spája s vagínou, teda dverami, ktorými do sveta vstupuje nový život, preto znamená oddanosť pozemským veciam. pretože narodením nový jedinec vstupuje na svetovú scénu a úspech alebo neúspech sú dve veľké možnosti, ktoré sa mu ponúkajú, z tohto dôvodu naznačuje aj existenciu po smrti, ktorá pre nábožensky založených jedincov predstavuje prístup k ' nový život'. Je to teda číslo, ktoré predstavuje večnú kontinuitu, nie nadarmo je matematickým symbolom nekonečna osmička ležiaca na jeho boku.

ČÍSLO 9

Číslo 9 predstavuje veľké duševné a duchovné úspechy, pretože je poslednou a najvyššou zo základných číslic: preto označuje jeho „vyššie“ vlastnosti. Keďže 9 pochádza z 3 × 3, jedinci 9 sú z troch „zväčšených“, teda u ktorých sa kladné vlastnosti a nedostatky rodiaceho čísla nachádzajú vo vyššej miere, ide teda o číslo spojené s láskou, pretože má znásobenú mužskú sexuálnu silu tromi. Táto láska však môže byť aj zduchovnená, prejavujúca sa súcitom s ľudskosťou, spoločenskou zodpovednosťou, túžbou konať v prospešnom zmysle. Na druhej strane, 9 môže nadobudnúť aj jasne sebecký význam, v skutočnosti je to číslo, ktoré sa vždy vracia k sebe: keď ho vynásobíte akýmkoľvek iným číslom, dostanete výsledok, ktorého sčítané číslice stále dávajú 9, ak navyše spočítame číslice od 1 do 9, dostaneme ešte raz 45 a 4 + 5 = 9. Vo vysokom zmysle je 9 číslom zasvätenia, pretože ako posledná a najvyššia zo základných číslic označuje koniec fázy duchovného vývoja a začiatok ďalšej vyššej fázy, symbolizovanú prechodom od jednotiek k desiatkam. .

ČÍSLO 11

Číslo 11 je počet apoštolov, ktorí (okrem Judáša) zostali verní Kristovi a šírili Spasiteľovo posolstvo po celom svete, preto sa to nazýva „počet zjavení“ a ktokoľvek je pod jeho vplyvom, verí, že majú konkrétne posolstvo. od komunikácie s ostatnými. Tento význam je ďalej zdôraznený skutočnosťou, že 11 je prvá číslica nasledujúca po 10; podľa pytagorejskej symboliky rad čísel od 1 do 10 vyjadroval „súčet všetkých vecí“, teda celý stvorený svet. 11 je začiatok vyššieho číselného radu, ktorý symbolizuje vyššiu úroveň vedomostí a úspechov, než je tá normálna a zvyčajná. Vysvetľujúc to ako Boh (1) pridaný svetu (10), význam „množstva zjavení“ pripísaných 11 sa ďalej vysvetľuje: je to znamenie začiatku poznania Boha, teda vstup do vyšší život nebies. Jednotlivci 11 sú teda učitelia a kazatelia, nanajvýš svätci a mučeníci, v každom prípade ľudia, ktorí vidia realitu oddelenú od tej normálnej a snažia sa ju ukázať svojim blížnym.

ČÍSLO 22

Číslo 22 čerpá svoj význam z biblickej tradície: existuje 22 písmen hebrejskej abecedy, 22 (podľa hebrejského výpočtu) kníh Starého zákona a 22 vecí, ktoré Boh vytvoril počas šiestich dní stvorenia. z toho posledného poskytuje Izidor zo Sevilly, v prvý deň Boh stvoril beztvarú hmotu, anjelov, svetlo, horné nebesia, zem, vodu a vzduch; v druhom stvoril oblohu; v treťom moria, semená, bylinky a stromy, v štvrtom Slnko, Mesiac a Planéty; v piatom, ryby, vodné plazy, suchozemské a vtáky; v šiestom, divé zvieratá, domáce zvieratá a človek. V akte stvorenia sa Boh v skutočnosti obmedzil na pomenovanie stvorených entít, ktoré okamžite vznikli ako odpoveď na vyhlásenie – tu je veľké tajomstvo, ktoré však presahuje tému, ktorou sa zaoberáme – ich mena, pretože názov vec obsahuje jej podstatu. Keďže Boh stvoril všetko, 22 mien teda znamená „všetko, čo existuje“ a v 22 je obsiahnuté tajomstvo Božieho stvorenia vesmíru. Jednotlivec 22 je teda vládcom, ktorý sa vo vzťahu k ľuďom okolo seba odlišuje spôsobom singulárom, tak ako sa odlišuje Najvyšší od stvorenia.Zaujímavé Články

Rozdiel medzi Inscribe a Write

Inscribe znamená písanie alebo rezanie (slová) na (niečo, najmä tvrdý povrch alebo kniha, ktorá sa má vydať inej osobe), zatiaľ čo písanie znamená tvoriť na povrchu písmená, slová alebo symboly, aby bolo možné komunikovať.

Rozdiel medzi Auricle a Pinna

Auricle je vonkajšie ucho alebo pinna, zatiaľ čo pinna je viditeľná časť ucha, ktorá sa nachádza mimo hlavy, ušnice.

Angelica Zachary (bývalá manželka Marlon Wayans) Wiki, životopis, vek, výška, váha, manžel, deti, čistá hodnota, fakty

Angelica Zachary si získala veľkú pozornosť po svadbe so známym hercom, komikom a filmovým producentom ‘Marlonom Wayansom. Pár bol ženatý v rokoch 2005-2013. Oni majú dve deti. Angelica Zachary Vek, výška, váha a telesné rozmery Od roku 2020 má Angelica Zachary vek 54 rokov. Stojí na výške 5 stôp…

Aká je čistá hodnota Nasubi | Jeho celý príbeh

Nasubi, vlastným menom Tomoaki Hamatsu, je osobnosťou japonskej televíznej reality a komika. Preslávil sa účinkovaním v kontroverznej televíznej reality show Susunu! Denpa Shōnen, čo bola japonská televízna reality show, ktorá sa vysielala od 11. januára 1998 do 29. septembra 2002 v televíznej sieti Nippon a online […]

Rozdiel medzi zľavou a zľavou

Zľava predstavuje zníženie ceny, zatiaľ čo zľava predstavuje zníženie sumy, ktorá sa vypláca.

Numerológia: Význam anjelského čísla 244

Numerológia Dátum narodenia, numerológia narodenín, význam čísel, význam narodenín, význam numerológie

Megan Batoon (Youtuber) Wiki, životopis, vek, výška, váha, aféra, zoznamka, čistá hodnota, raný život, fakty

Megan Batoon je americká tanečnica, cheoreografka a osobnosť sociálnych médií. Známa je aj na iných platformách sociálnych médií, vrátane Instagramu, Vine a predovšetkým YouTube. Pod svoj kanál nahráva hlavne videoblogy, komediálne skeče a choreografické videá. Zhromaždila viac ako 1,1 milióna predplatiteľov služby YouTube. Nalaďte si bio a preskúmajte viac o ...

Snívanie o blate

Numerológia Dátum narodenia, numerológia narodenín, význam čísel, význam narodenín, význam numerológie

Rozdiel medzi novinami a papierom

Noviny sú publikácie, ktoré sa zvyčajne vydávajú každý deň alebo každý týždeň a zvyčajne sa tlačia na lacnom nekvalitnom papieri obsahujúcom správy a iné články, zatiaľ čo papier je listový materiál používaný na písanie alebo tlač (alebo ako nepremokavý obal), obvykle sa vyrába odtekaním celulózových vlákien zo suspenzie vo vode.

Kimberly Daugherty (herečka) Wiki, životopis, vek, výška, váha, manžel, rodina, kariéra, čistá hodnota, fakty

Kimberly Daugherty je americká herečka. K sláve sa dostala za hranie Didi vo filme East Los High a agenta Fisha vo filme Detour. Bola aj vo filmoch Zachrániť život a Čo by urobil Ježiš? Nalaďte si bio a preskúmajte viac informácií o Kimberly Daugherty’s Wiki, Bio, Vek, Výška, Váha, Manžel, Meranie tela, ...

Joe Jo (Youtuber) Wiki, Bio, Vek, Výška, Váha, Aféra, Randenie, Čistá hodnota, Kariéra, Priateľka, Fakty

Joe Jo je americký youtuber a osobnosť sociálnych médií. Je známy ako spoluzakladateľ, spisovateľ, režisér a herec nesmierne populárneho tímu Just Kidding Films, kanálu YouTube, ktorý sa komediálnym spôsobom venuje sociálnym, súčasným a kultúrnym problémom. Joe má samostatný osobný kanál s názvom „Joe Jo“, v ktorom ...

Liv Grimshaw (moderátorka televíznej šou) Wiki, životopis, vek, výška, váha, zoznamka, priateľ, čistá hodnota, fakty

Liv Grimshaw je slávna anglická novinárka, herečka a moderátorka. Liv je údajne asistentkou tovaru pre módnu značku online PrettyLittleThing. Je neterou Nicka Grimshawa. Nick Grimshaw a neter Liv sa navyše stali na našich obrazovkách známym duom, keď si spolu sadajú k filmu Celebrity Gogglebox ...

Desi Lydic (herečka) Wiki, biografia, vek, výška, váha, miery, manžel, čistá hodnota, kariéra, fakty

Desi Lydic je americká komička a herečka, ktorá je korešpondentom The Daily Show s Trevorom Noahom. Zopakovala si úlohy v Invasion Iowa a The Client List. Do zostavy korešpondentov Trevora Noaha pre The Daily Show nastúpila 29. septembra 2015. Svoje pravidelné aktivity a vzťahy zdieľa s…

Rozdiel medzi severozápadom a juhovýchodom

Severozápad je kompasovým bodom na polceste medzi severom a západom, ktorý má 315, skrátene nw, zatiaľ čo juhovýchodný je smer kardinálneho kompasového bodu na polceste medzi juhom a východom, konkrétne 135, skrátene se.

Chris Perez (gitarista) Wiki, životopis, vek, výška, váha, manželka, vydatá, kariéra, čistá hodnota, fakty

Chris Perez je americký gitarista, skladateľ a autor, ktorý je známy ako hlavný gitarista skupiny Tejano Selena y Los Dinos. S kapelou Selena’s začal hrať ako devätnásťročný. Pérez založil skupinu Chris Pérez Band a začal písať piesne pre svoje debutové album. Nalaďte si biografiu a preskúmajte viac o Chrisovi ...

Jack Harlow (Rapper) Wiki, Bio, výška, váha, aféra, zoznamka, čistá hodnota, kariéra, skorý život, fakty

Jack Harlow je známy americký rapper, spevák a textár. Je tiež spoluzakladateľom jeho vlastného hudobného kolektívu Private Garden. Harlowovu hudbu kritici charakterizovali ako kombináciu hravej dôvery s emocionálnou úprimnosťou v jeho hudbe aj texte. Je podpísaný na nahrávke Don Cannon a DJ Drama’s Generation Now ...

Devin Hayes (Youtuber) Wiki, životopis, vek, výška, váha, priateľka, čistá hodnota, rodina, kariéra, fakty

Devin Hayes (narodený 10. júna 1999) je populárna hviezda sociálnych médií, hviezda viniča, Youtuber a hviezda instagramu. Slávu si získal, keď začal zverejňovať videá na Vine. Prvýkrát zverejnil komiksové video na svojom účte Vine v roku 2013, odvtedy sa dostal do pozornosti verejnosti. Od štvrtej triedy začal…

Nick Bencivengo (TikTok Star) Wiki, životopis, vek, výška, váha, priateľka, čistá hodnota, kariéra, fakty

Kto je Nick Bencivengo? Je to americká hviezda TikTok a osobnosť sociálnych médií. Je známy ako tvorca obsahu pre komédie a pod svojím účtom TikTok zabáva krátke videá. Hovoril o sláve, že zverejnil štýlové videá na svojom vlastnom účte. Nalaďte si bio a preskúmajte viac o Wiki, Bio a ... Nicka Bencivenga

Camila Rivera Vek, Wiki, biografia, rodina a fakty

Camila Rivera je ekvádorská hviezda TikTok a slávi sa jej komédia, životný štýl a tanečný obsah. Jej videá často obsahujú komediálne scénky o jej ekvádorskom dedičstve, ako aj návody, ako robiť populárne tance alebo predvádzať návody na líčenie. 25. júla 2022 zdieľala tanečné video a viac ako […]

Rozdiel medzi pádlom a raketou

Pádlo je obojručné veslo s jednou čepeľou, ktoré sa používa na pohon kanoe alebo malého člna, zatiaľ čo raketa je raketa: náradie s rukoväťou spojenou s okrúhlym rámom navlečené pomocou drôtov, šliach alebo plastových šnúr a používané na zasiahnuť loptičku, napríklad v tenise alebo birdie v bedmintone.

Rozdiel medzi Riser a Run

Riser je niekto alebo niečo, čo stúpa, zatiaľ čo beh je akt alebo príklad behu, rýchleho pohybu pomocou nôh.

Beto O’Rourke (politik) Wiki, životopis, vek, výška, váha, manželka, čistá hodnota, fakty

Je to americký politik, ktorý zastupoval 16. texaský okrsok. Je známy tým, že je americkým predstaviteľom 16. okrsku v Texase, v roku 2018 kandidoval do Senátu USA a mierne prehral s Tedom Cruzom. Nalaďte si biografiu a preskúmajte viac o Beto O’Rourke (politik) Wiki, biografia, vek, ...

Rozdiel medzi Craw a Crop

Craw je žalúdok zvieraťa, zatiaľ čo plodina je rastlina, najmä obilnina, ktorá sa pestuje ako potravina, krmivo pre hospodárske zvieratá alebo palivo alebo na akýkoľvek iný hospodársky účel.

Rozdiel medzi Claggy a Sticky

Claggy je lepkavá alebo lepkavá, zatiaľ čo lepkavá je schopná alebo pravdepodobne udrží.

Dominique Geisendorff (priateľka Cam Gigandet) Wiki, bio, vek, výška, váha, zoznamka, aféra, fakty

Dominique Geisendorff je americká hviezda celebrít a známa pre svoje dlhodobé vzťahy s bývalou hviezdou Twilight Camom Gigandetom. Je to americký herec, ktorého herecká kariéra zahŕňa periodickú rolu v snímke The O.C. a vystúpenia v celovečerných filmoch Twilight, Pandorum, Never Back Down, Burlesque, Easy A, Priest a Sedem statočných. Dva …